G.C.E (A/L) Grade 12 Teachers’ Guide Download in Sinhala Tamil English

G.C.E (A/L) Grade 12 Teachers’ Guide Download in Sinhala Tamil English
Download Sri Lanka Government School’s G.C.E (A/L) Grade 12 Student’s Teaching Guide in Sinhala Tamil English

G.C.E (A/L) Grade 12 Teachers’ Guide Sinhala Medium Download :

1 ආර්ථික විද්‍යාව (2009)DOWNLOAD
2 ආර්ථිකවිද්‍යාව (2017)DOWNLOAD
3 ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
(2014)
DOWNLOAD
4 ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
(2017)
DOWNLOAD
5 ඉතිහාසය (2017)DOWNLOAD
6 කෘෂි විද්‍යාව (2009)DOWNLOAD
7 කෘෂි විද්‍යාව (2017)DOWNLOAD
8 කොරියන් භාෂාව (2021)DOWNLOAD
9 ක්‍රිස්තියානි ධර්මය (2017)DOWNLOAD
10 ක්‍රිස්තියානි ශිෂ්ටාචාරය (2017)DOWNLOAD
11 ගණිතය (2009)DOWNLOAD
12 ගණිතය (2017)DOWNLOAD
13 ගිණුම්කරණය (2009)DOWNLOAD
14 ගිණුම්කරණය (2017)DOWNLOAD
15 ගෘහ ආර්ථිකවිද්‍යාව (2009)DOWNLOAD
16 ගෘහ ආර්ථිකවිද්‍යාව (2017)DOWNLOAD
17 චිත්‍ර (2017)DOWNLOAD
18 ජීව විද්‍යාව (2012)DOWNLOAD
19 ජීව විද්‍යාව (2017)DOWNLOAD
20 ජෛව පද්ධති
තාක්ෂණවේදය (2014)
DOWNLOAD
21 ජෛවපද්ධති
තාක්ෂණවේදය (2017)
DOWNLOAD
22 තර්ක ශාස්ත්‍රය හා
විද්‍යාත්මක ක්‍රමය (2009)
DOWNLOAD
23 තර්ක ශාස්ත්‍රය හා
විද්‍යාත්මක ක්‍රමය (2017)
DOWNLOAD
24 තාක්ෂණවේදය සඳහා
විද්‍යාව (2013)
DOWNLOAD
25 තාක්ෂණවේදය සඳහා
විද්‍යාව (2017)
DOWNLOAD
26 තොරතුරු සන්නි‍වේදන
තාක්ෂණය (2017)
DOWNLOAD
27 තොරතුරු හා සන්නිවේදන
තාක්ෂණය (2009)
DOWNLOAD
28 දෘඪ තාක්ෂණවේදය (2009)DOWNLOAD
29 දේශපාලන විද්‍යාව (2009)DOWNLOAD
30 දේශපාලන විද්‍යාව (2017)DOWNLOAD
31 නර්තනය (2017)DOWNLOAD
32 නාට්‍ය හා රංග කලාව (2017)DOWNLOAD
33 පාලි භාෂාව (2017)DOWNLOAD
34 පෙරදිග සංගීතය (2009)DOWNLOAD
35 පෙරදිග සංගීතය (2017)DOWNLOAD
36 බුද්ධ ධර්මය (2009)DOWNLOAD
37 බුද්ධ ධර්මය (2017)DOWNLOAD
38 බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය (2009)DOWNLOAD
39 බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය (2017)DOWNLOAD
40 භූගෝල විද්‍යාව (2009)DOWNLOAD
41 භූගෝල විද්‍යාව (2017)DOWNLOAD
42 භෞතික විද්‍යාව (2012)DOWNLOAD
43 භෞතික විද්‍යාව (2017)DOWNLOAD
44 රසායන විද්‍යාව (2012)DOWNLOAD
45 රසායන විද්‍යාව (2017)DOWNLOAD
46 ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය (2009)DOWNLOAD
47 ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය (2017)DOWNLOAD
48 ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය (2009)DOWNLOAD
49 ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය (2017)DOWNLOAD
50 සංයුක්ත ගණිතය (2009)DOWNLOAD
51 සංයුක්ත ගණිතය (2017)DOWNLOAD
52 සංස්කෘත භාෂාව (2017)DOWNLOAD
53 සන්නිවේදනය හා මා‍ධ්‍ය
අධ්‍යයනය (2009)
DOWNLOAD
54 සන්නිවේදනය හා මා‍ධ්‍ය
අධ්‍යයනය (2018)
DOWNLOAD
55 සාමාන්‍ය තොරතුරු
තාක්ෂණය (2009)
DOWNLOAD
56 සාමාන්‍ය තොරතුරු
තාක්ෂණය GIT (2017)
DOWNLOAD
57 සිංහල (2009)DOWNLOAD
58 සිංහල (2017)DOWNLOAD
59 හින්දි භාෂාව (2017)DOWNLOAD
60 හින්දී භාෂාව (2009)DOWNLOAD

Tamil Medium Download

1 Accounting (2017)DOWNLOAD
2 Accounting(2009)DOWNLOAD
3 Agricultural Science (2017)DOWNLOAD
4 Agricultural Science(2009)DOWNLOAD
5 Bharatha Natiyam (2017)DOWNLOAD
6 Biology (2017)DOWNLOAD
7 Biology (Revisited)-2012DOWNLOAD
8 Biosystems Technology (2017)DOWNLOAD
9 Business Statistics (2017)DOWNLOAD
10 Business Statistics(2009)DOWNLOAD
11 Business Studies (2017)DOWNLOAD
12 Business Studies(2009)DOWNLOAD
13 Chemistry (2017)DOWNLOAD
14 Chemistry(Revisited)-2012DOWNLOAD
15 Christian Civilization (2017)DOWNLOAD
16 Christianity (2017)DOWNLOAD
17 Combined Mathematics
(2017)
DOWNLOAD
18 Combined Mathematics
(2009)
DOWNLOAD
19 Communication & Media
Studies (2018)
DOWNLOAD
20 Communication &
Media Studies
DOWNLOAD
21 Drama (2017)DOWNLOAD
22 Economics (2017)DOWNLOAD
23 Economics(2009)DOWNLOAD
24 Engineering Technology
(2017)
DOWNLOAD
25 General Information
Technology -GIT (2017)
DOWNLOAD
26 General Information
Technology(2009)
DOWNLOAD
27 Geography (2017)DOWNLOAD
28 Geography(2009)DOWNLOAD
29 Hard Technology(2010)DOWNLOAD
30 Hindu Civilization (2017)DOWNLOAD
31 Hindu Civilization(2009)DOWNLOAD
32 Hinduism (2017)DOWNLOAD
33 Hinduism(2009)DOWNLOAD
34 History (2017)DOWNLOAD
35 Home Science (2017)DOWNLOAD
36 Information Communication
Technology (2017)
DOWNLOAD
37 Information Communication
Technology(2009)
DOWNLOAD
38 Islam (2017)DOWNLOAD
39 Islam Civilization (2017)DOWNLOAD
40 Kranatic Music (2017)DOWNLOAD
41 Logic & Scientific Method
(Draft)(2017)
DOWNLOAD
42 Mathematics(2009)DOWNLOAD
43 Physics (2017)DOWNLOAD
44 Physics (Revisited)-2012DOWNLOAD
45 Political Science (2017)DOWNLOAD
46 Science for Technology
(2017)
DOWNLOAD
47 Technology Stream
(Biosystems Technology)
DOWNLOAD
48 Technology Stream
(Engineering Technology)
DOWNLOAD
49 Technology Stream
(Science for Technology)
DOWNLOAD

English Medium Download :

Will be Update Soon..!

Check These Recent Updates :