G.C.E (A/L) Grade 13 Sinhala Medium Teachers’ Guide Download

G.C.E (A/L) Grade 13 Sinhala Medium Teachers’ Guide Download

G.C.E (A/L) Grade 13 Teachers’ Guide Download in Sinhala Language Download Sri Lanka Government School’s G.C.E (A/L) Grade 13 Student’s Teaching Guide in Sinhala.

G.C.E (A/L) Grade 13 Teachers’ Guide Sinhala Medium Download :

1 ආර්ථික විද්‍යාව (2010) DOWNLOAD
2 ආර්ථිකවිද්‍යාව (2018) DOWNLOAD
3 ආහාර විද්‍යාව හා
තාක්ෂණ (2010)
DOWNLOAD
4 ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
(2014)
DOWNLOAD
5 ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
(2018)
DOWNLOAD
6 ඉතිහාසය (2009) DOWNLOAD
7 ඉතිහාසය (2018) DOWNLOAD
8 ඉස්ලාම් (2010) DOWNLOAD
9 ඉස්ලාම් ශිෂ්ටාචාරය
(2010)
DOWNLOAD
10 කෘෂි තාක්ෂණවේදය
(2010)
DOWNLOAD
11 කෘෂි විද්‍යාව (2018) DOWNLOAD
12 ක්‍රිස්තියානි ධර්මය
(2010)
DOWNLOAD
13 ක්‍රිස්තියානි ධර්මය
(2018)
DOWNLOAD
14 ක්‍රිස්තියානි ශිෂ්ටාචාරය
(2010)
DOWNLOAD
15 ක්‍රිස්තියානි ශිෂ්ටාචාරය
(2018)
DOWNLOAD
16 ගණිතය (2010) DOWNLOAD
17 ගණිතය (2018) DOWNLOAD
18 ගිණුම්කරණය
(2010)
DOWNLOAD
19 ගිණුම්කරණය
(2018)
DOWNLOAD
20 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
(2018)
DOWNLOAD
21 ගෘහ ආර්ථිකවිද්‍යාව
(2010)
DOWNLOAD
22 චිත්‍ර කලාව (2018) DOWNLOAD
23 ජීව විද්‍යාව (2012) DOWNLOAD
24 ජීව විද්‍යාව (2018) DOWNLOAD
25 ජීව සම්පත්
තාක්ෂණවේදය (2010)
DOWNLOAD
26 ජෛව පද්ධති
තාක්ෂණවේදය (2014)
DOWNLOAD
27 ජෛව පද්ධති
තාක්ෂණවේදය (2018)
DOWNLOAD
28 ජෛවපද්ධති
තාක්ෂණවේදය (2018)
DOWNLOAD
29 තර් ක ශාස්ත්‍රය හා
විද්‍යාත්මක ක්‍රමය (2018)
DOWNLOAD
30 තර්ක ශාස්ත්‍රය හා
විද්‍යාත්මක ක්‍රමය (2010)
DOWNLOAD
31 තාක්ෂණවේදය
සඳහා විද්‍යාව (2013)
DOWNLOAD
32 තාක්ෂණවේදය
සඳහා විද්‍යාව (2018)
DOWNLOAD
33 තොරතුරු හා සන්නිවේදන
තාක්ෂණය (2010)
DOWNLOAD
34 තොරතුරු හා
සන්නිවේදන තාක්ෂණය (2018)
DOWNLOAD
35 දේශපාලන විද්‍යාව (2009) DOWNLOAD
36 දේශපාලන විද්‍යාව (2018) DOWNLOAD
37 නර්තනය (2010) DOWNLOAD
38 නාට්‍ය හා රංග කලාව
(2010)
DOWNLOAD
39 පාලි භාෂාව (2018) DOWNLOAD
40 පෙරදිග සංගීතය (2010) DOWNLOAD
41 පෙරදිග සංගීතය (2017) DOWNLOAD
42 පෙරදිග සංගීතය (2018) DOWNLOAD
43 බුද්ධ ධර්මය (2010) DOWNLOAD
44 බුද්ධ ධර්මය (2018) DOWNLOAD
45 බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය
(2010)
DOWNLOAD
46 බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය
(2018)
DOWNLOAD
47 භූගෝල විද්‍යාව (2010) DOWNLOAD
48 භූගෝල විද්‍යාව (2018) DOWNLOAD
49 භෞතික විද්‍යාව (2012) DOWNLOAD
50 භෞතික විද්‍යාව (2018) DOWNLOAD
51 රසායන විද්‍යාව
(12,13 ශ්‍රේණි) (2017)
DOWNLOAD
52 රසායන විද්‍යාව (2012) DOWNLOAD
53 විදුලිය, ඉලෙක්ට්‍රොනික
හා සන්නිවේදන
තාක්ෂණය (2010)
DOWNLOAD
54 ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
(2010)
DOWNLOAD
55 ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
(2018)
DOWNLOAD
56 ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය
(2010)
DOWNLOAD
57 ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය
(2018)
DOWNLOAD
58 සංයුක්ත ගණිතය
(2010)
DOWNLOAD
59 සංස්කෘත භාෂාව
(2018)
DOWNLOAD
60 සන්නිවේදනය හා
මා‍ධ්‍ය අධ්‍යයනය (2010)
DOWNLOAD
61 සන්නිවේදනය හා
මා‍ධ්‍ය අධ්‍යයනය (2019)
DOWNLOAD
62 සිංහල (2010) DOWNLOAD
63 සිංහල (2018) DOWNLOAD
64 සිවිල් තාක්ෂණවේදය
(2010)
DOWNLOAD
65 හින්දි භාෂාව (2018) DOWNLOAD
Check These Recent Updates :