Grade 9 Sinhala Medium Teachers’ Guide Download

Grade 9 Sinhala Medium Teachers’ Guide Download

Download Sri Lanka Government School’s Grade 9 Student’s Teaching Guide in Sinhala.

Grade 9 Teachers’ Guide Sinhala Medium Download :

1 ඉතිහාසය (2018)DOWNLOAD
2 ගණිතය (2010)DOWNLOAD
3 ගණිතය (2018) (51 MB)DOWNLOAD
4 චිත්‍ර කලාව (2018)DOWNLOAD
5 ජීවන නිපුනතා හා
පුරවැසි අධ්‍යාපනය (2010)
DOWNLOAD
6 තොරතුරු හා සන්නිවේදන
තාක්ෂණය -ICT (2018)
DOWNLOAD
7 නාට්‍ය හා රංග කලාව (2018)DOWNLOAD
8 පෙරදිග සංගීතය (2010)DOWNLOAD
9 පෙරදිග සංගීතය (2018)DOWNLOAD
10 ප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා
ගුරු මාර්ගෝපදේ ශය(2018)
DOWNLOAD
11 ප්‍රායෝගික හා තාක්ෂණ
කුලසතා (2010)
DOWNLOAD
12 බුද්ධ ධර්මය (2018)DOWNLOAD
13 භූගෝල විද්‍යාව (2018)DOWNLOAD
14 විද්‍යාව (2010)DOWNLOAD
15 විද්‍යාව (2018)DOWNLOAD
16 සිංහල භාෂාව හා
සාහිත්‍යය (2018)
DOWNLOAD
17 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික
අධ්‍යාපනය (2010)
DOWNLOAD
18 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික
අධ්‍යාපනය (2018)
DOWNLOAD
Check These Recent Updates :