Grade 9 Teachers’ Guide Download in Sinhala Tamil English

Grade 9 Teachers’ Guide Download in Sinhala Tamil English

Download Sri Lanka Government School’s Grade 9 Student’s Teaching Guide in Sinhala Tamil English

Grade 9 Teachers’ Guide Sinhala Medium Download :

1 ඉතිහාසය (2018)DOWNLOAD
2 ගණිතය (2010)DOWNLOAD
3 ගණිතය (2018) (51 MB)DOWNLOAD
4 චිත්‍ර කලාව (2018)DOWNLOAD
5 ජීවන නිපුනතා හා
පුරවැසි අධ්‍යාපනය (2010)
DOWNLOAD
6 තොරතුරු හා සන්නිවේදන
තාක්ෂණය -ICT (2018)
DOWNLOAD
7 නාට්‍ය හා රංග කලාව (2018)DOWNLOAD
8 පෙරදිග සංගීතය (2010)DOWNLOAD
9 පෙරදිග සංගීතය (2018)DOWNLOAD
10 ප්‍රායෝගික තාක්ෂණ කුසලතා
ගුරු මාර්ගෝපදේ ශය(2018)
DOWNLOAD
11 ප්‍රායෝගික හා තාක්ෂණ
කුලසතා (2010)
DOWNLOAD
12 බුද්ධ ධර්මය (2018)DOWNLOAD
13 භූගෝල විද්‍යාව (2018)DOWNLOAD
14 විද්‍යාව (2010)DOWNLOAD
15 විද්‍යාව (2018)DOWNLOAD
16 සිංහල භාෂාව හා
සාහිත්‍යය (2018)
DOWNLOAD
17 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික
අධ්‍යාපනය (2010)
DOWNLOAD
18 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික
අධ්‍යාපනය (2018)
DOWNLOAD

Tamil Medium Download

1 Art (2018)DOWNLOAD
2 Bharatha Natiyam (2018)DOWNLOAD
3 Drama (2018)DOWNLOAD
4 Geography (2018)DOWNLOAD
5 Health (2018)DOWNLOAD
6 History (2018)DOWNLOAD
7 Information Communication
Technology -ICT (2018)
DOWNLOAD
8 Islam (2018)DOWNLOAD
9 Life Competencies &
Civic Education (2010)
DOWNLOAD
10 Mathematics (2010)DOWNLOAD
11 Mathematics (2018)DOWNLOAD
12 Practical & Technical
Skills (2018)
DOWNLOAD
13 Saivaneri (2018)DOWNLOAD
14 Science (2010)DOWNLOAD
15 Science (2018)DOWNLOAD

English Medium Download :

Will be Update Soon..!

Check These Recent Updates :